FIBOSA

FIBOSA: El nostre Compromís amb el Medi Ambient

A FIBOSA estem orgullosos de ser una empresa 100% verda i d’enfrontar-nos a nous reptes de futur per aconseguir ser 100% autosuficients. El nostre objectiu és clar: convertir-nos en una empresa 100% autosuficient i compromesa amb l´Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquest compromís es reflecteix a cadascun dels nostres projectes i operacions diàries.

Energies Renovables

Per complir el nostre compromís ambiental, hem optat per la instal·lació de panells fotovoltaics, una decisió estratègica per alimentar les nostres operacions amb energia renovable i abundant. Els panells solars ofereixen nombrosos beneficis:

 • Requereixen baixos costos de manteniment.
 • Ajuden a reduir les emissions de gasos contaminants.
 • Contribueixen significativament a la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament global.
 • Permeten una gestió més adequada dels recursos.

Campanyes de conscienciació

Conscients de la importància de l’educació ambiental, implementem campanyes de conscienciació utilitzant cartells informatius i promovent:

 • Lús responsable de laigua.
 • La preferència per lelectricitat verda.
 • L’apagat de llums quan no es fan servir.
 • La reducció del consum d’aigua als vàters.

A més, hem iniciat un pla de canvi de totes les nostres lluminàries a tecnologia LED, cercant maximitzar l’eficiència en el consum d’energia.

Resultats i metes

Els nostres esforços estan donant fruits tangibles:

 • Hem aconseguit una reducció significativa del consum de llum el 2024 en comparació del 2023.
 • Hem aconseguit reduir el consum d’aigua el 2024 respecte del 2023.
 • I el 100% de la nostra energia prové ara de companyies d’electricitat verda.

Filosofia ecològica

La sostenibilitat és un pilar fonamental de la nostra filosofia corporativa. Integrant pràctiques eco-friendly a totes les àrees de treball, estem compromesos amb el desenvolupament de Projectes per a l’aprofitament i revaloració del subproducte lacti.

Fabricació sostenible a FIBOSA

A la nostra producció, prioritzem:

 • Lús de processos que milloren leficiència energètica.
 • El reciclatge i la reducció de residus.
 • L’ús de materials ecològics per minimitzar el nostre impacte ambiental.

A FIBOSA , creiem que el compromís amb el medi ambient és un treball de constant millora i adaptació. Seguirem innovant i adoptant les millors pràctiques per assegurar un futur sostenible per a tots, reafirmant la nostra posició com a líders a la indústria i com a defensors del planeta.

Desplaça cap amunt